0472/57.66.69

sarah_lievens@hotmail.com

Om recht op terugbetaling te krijgen dienen enkele stappen te worden doorlopen:

Voorschrift voor bilan

Bij een vermoeden van een probleem zal de geneesheer een voorschift voorschrijven voor een logopedisch onderzoek of een bilan.

Logopedisch onderzoek en bilan

De logopediste zal aan de hand van enkele gestandaardiseerde testen de problemen evalueren. Afhankelijk van de resultaten van deze testen zal het kind in aanmerking komen voor terugbetaling of niet. Indien uw kind niet in aanmerking komt voor terugbetaling kunt u in vele gevallen nog rekenen op een tegemoetkoming van uw ziektekas. Vraag dit na bij uw mutualiteit.

Voorschrift voor de logopedische behandeling en evolutiebilan

Komt uw kind in aanmerking voor terugbetaling dan schrijft de geneesheer-specialist een logopedische behandeling voor. De behandeling duurt in de regel één jaar en omvat één uur therapie per week. U vraagt best ook om meteen een evolutiebilan voor te schrijven.

Aanvraagformulier

De logopediste helpt u bij het invullen van het aanvraagformulier voor de behandeling. Dit formulier dient ingediend te worden bij uw mutualiteit voor goedkeuring.

Evolutiebilan en verlenging

Na afloop van de behandeling stelt de logopediste een evolutiebilan op. Afhankelijk van de vooruitgang die werd geboekt, kan de behandeling nog met één jaar verlengd worden. Uw huisarts kan de verlenging voorschrijven.

De tarieven voor de verschillende behandelingen zijn vastgelegd door het RIZIV. Hier zijn de tarieven te vinden op de website van de CM.
Bekijk de tarieven hier
Bezoek Riziv

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (GDPR) dienen we je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee doen.
download GDPR info voor patiënten